Bemutatkozás

Egyetemi tanár a nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán, ahol a gazdasági kormányzás, és a hatékony állam kérdéseivel kapcsolatos tárgyakat tanítja alapszakon, mesterszakon, valamint a Közigazgatás-tudományi Doktori Iskolában, angol és magyar nyelven. A Közigazgatás-tudományi Doktori Iskola törzstagja.

 

Az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán szerzett diplomát 1984-ben, majd ugyanott PhD fokozatot 1997-ben. 2009-ben habilitált a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán.

 

Rövidebb idejű tanulmányokat folytatott Strasbourgban, 1990-ben, az Institute of Comparative Law, 1993-ban Firenzében az Academy of European Law, valamint 1995-ben, Salzburgban, a Centre for the Study of American Culture and Language oktatási intézményeiben.

 

 

 

2012-2013-ban tudományos dékán-helyettes volt a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Karán, ugyanebben az időszakban a Közpolitika és Közigazgatás-fejlesztési Tanszék vezetője is. 2013-ban akadémiai tanácsadó volt a NATO COE-DAT (Centre of Excellence Defence Against Terrorism) intézményében, Ankarában.

 

Fulbright vendégprofesszor volt 1999-ben az amerikai egyetemen: Virginia Politecnic Institute and State University, Department of Urban Affairs and Planning, ahol a privatizáció és az egészségügy kérdéseit oktatta és kutatta. 2013-ban vendégelőadó volt az ankarai egyetemen: METU (MiddleEastTechnical University) Faculty of EconomicSciences, Department of International Relations, ahol EU jogot oktatott.

 

Különböző amerikai és európai intézményeknél végzett kutatásokat a közigazgatás területén. Ezek közül a legjelentősebbek: NATO COE-DAT (Centre of Excellence Defence Against Terrorism, Ankara, ASPA (American Society for Public Administration) USA, NISPAcee (The Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe) Bratislava, Local Government and Public Service Initiative (Open Society Institute) Budapest, Constitutional and Legislative Policy (Open Society Institute) Budapest, National Forum Foundation, USA., Commission of the European Communities, Brüsszel, Állami Számvevőszék, Miniszterelnöki Hivatal, valamint a Corvinus Alapítvány és a Telenor Magyarország Zrt. közös kutatási projektjeiben.

 

Amerikai és európai nemzetközi konferenciákon rendszeresen prezentálja kutatási eredményeit angol nyelven.

 

Könyveket és számos tanulmányt publikált hazai és külföldi folyóiratokban, tanulmánykötetekben a közszolgáltatások szervezése, a közszektor versenyfelügyelete, az egészségügy és a jóléti szféra reformja, a privatizáció és a liberalizáció, a gazdasági kormányzás, a hatékony állam, az állami korrupció és etika, a közigazgatási vezetés, a dereguláció és az elektronikus közigazgatás területén.   

 

Jogi tanácsadó volt az Egészségügyi Minisztérium World Bank Project Management Unit egészségügyi reformkísérletében 1998-ban, majd 1999-ben az Egészségügyi Minisztériumban az egészségügyi alapellátás privatizációjának törvény-előkészítésében.

 

1991-től tagja a Magyar Ügyvédi Kamarának. Korábban ügyvédi praxist is folytatott, ennek keretében jogi szakvéleményeket készített, és peres ügyeket látott el. Legjelentősebb volt ügyfelei: Magyar Orvosi Kamara, Magyar Gyógyszerész Kamara, Szociális és Családügyi Minisztérium, Fővárosi Önkormányzat és Pest Megyei Önkormányzat.

 

Legfontosabb közéleti tevékenységei: szerkesztőbizottsági tag a „Journal of US-China Public Administration”, a David Publishing Conpany (USA) tudományos folyóiratánál, valamint akadémiai tanácsadó tag a „Terrorism – an Electronic Journal &KnowledgeBase”, az Inter-University Center forTerrorismStudies (IUCTS) Potomac Institute for Policy Studies, (Arlington, USA) tudományos folyóiratánál.

 

2010 és 2012 között a “Pro Publico Bono”,a BudapestiCorvinusEgyetemKözigazgatás-tudományiKaránaktudományosfolyóiratánálszerkesztő-bizottsági tag,jelenleg a„Stádium, Társadalmi és Irodalmi Hírlap” szerkesztő-bizottságitagja. A Magyar Jogászegylet Európai Unió Joga Szakosztály elnöke, az MTA köztestületi tagja, és a Corvinus Alapítvány kuratóriumi elnöke.

2010-től habilitált egyetemi docens, 2016-tól a Nemzeti Közszolgálati Egetem egyetemi tanára.